Archiv článků za měsíc: Únor 2018

MŠ navštívila třetí třídy

Ve středu 28. 2. 2018 se přišli podívat do 3. A a 3. B předškoláci z MŠ Velká Chuchle. Třeťáci předškolákům na úvod přednesli několik básniček, a potom následovalo společné tvoření papírových krabiček. V krabičkách si děti odnesly rozstříhanou abecedu nebo číselnou řadu, kterou si mohly sami sestavovat a tím i trénovat. Celá akce se všem moc líbila a byla velice dojemná.

 

Informace ze školní družiny

V minulém týdnu proběhla schůzka týkající se vylepšení herního prostoru pro školní družinu ve venkovním areálu Kazínská 8 za účasti místostarosty pana Martina Šimka, zástupců školy a paní architektky.

V průběhu jednání došlo k výběru vhodného místa pro přemístění herních prvků z objektu horní školy a samotné přestěhování by se mělo uskutečnit do konce dubna. Paní architektka zpracuje během příštího týdne návrh využití celého prostoru pro hry a zábavu. Zatím jsme vytipovali místo pro uložení sportovních potřeb a objednali stůl pro stolní tenis.

Jana Pěkná, vedoucí vychovatelka školní družiny

Maškarní masopustní veselí ve školní družině

V pondělí 26.2. vypuklo ve školní družině masopustní veselí. Příprava na tuto akci začala již minulý týden, kdy mnoho dětí si vyrábělo obličejové masky. Celé odpoledne se soutěžilo a tancovalo. Vyvrcholením byla promenáda o nejkrásnější masku. Odměna byla pro každého, takže nikdo nepřišel zkrátka. A jak jsme si to užili, se můžete podívat na foto.

(Pokračování textu…)

Kroužek in-line bruslení

Od 19. března 2018 bude pokračovat kroužek in-line bruslení s externím lektorem pro zájemce z řad žáků prvního stupně. Placený kroužek bude probíhat v areálu školy (cenu určí lektor).

Hlásná trouba slaví druhé výročí

Medovníkem a dětským šampaňským oslavilo 16. února 2018 dvanáct redaktorů druhé výročí školního časopisu Hlásná trouba. V týž okamžik byly současně distribuovány výtisky dalšího čísla (v pořadí již čtvrtého v tomto školním roce). Časopis můžete číst nejen v tištěné podobě ve třídách nebo na různých veřejných akcích, které ve škole pořádáme, ale také na internetu. Jeden výtisk je také pověšený na redakční nástěnce u hlavního vchodu ve škole.  (Pokračování textu…)

Týdenní plán 4. A od 26. 2. – 4. 2. 2018

Plán od 26. 2. – 4. 3. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 14, učebnice str. 106

( Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětí )

      

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 64

Ps str. 10

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 12 ( písemné násobení víceciferným činitelem )

Geometrie –  str. 39

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18 ( Příprava na projekt shánět materiál o Karlově universitě a Karlštejně  – rok 1348 )

Učebnice do str. 35  (Zemědělství ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 43 ( zelený sešit )

PS str. 21

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

Pondělí – 26. 2. Čj -Opakování vzorů podstatných jmen

 

Čtvrtek – 1. 2. Matematika – opakování  (násobení, obvod, obsah, rovnice, závorky, pavučinky, pyramidy, slovní úloha  )

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne ) Návrat kolem 14. hodiny

 

27. 3. Jarmark ( od 13 – 18 hodin )

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B týdenní plán

Velikonoční jarmark – prosím nosit pomůcky na výrobky: vyfouknutá i rozbitá /poloviny/ vajíčka, proutí, zbytky filcu a stuh. Prosím o zapůjčení tavicích pistolí – náboje dokoupím z třídního fondu.

Děti chodí s různými nápady. Vítáme i výrobky z domova např. šperky, ozdoby.

Čj – slovesa – slovesný způsob, časování, mluvnické kategorie, zvratná slovesa. Přísudek a podmět.

M – převody jednotek, dělení, násobení, zlomky, rovnice a slovní úlohy

Geo – konstrukce trojúhelníku – rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník

Vl – Lucemburkové

– ekosystém pole, prezentace referátů zvířat /práce ve dvojicích/

Výlet – přihlášky rozdány, je nutné ústřižky odevzdat a přinést peníze

školní projekt – založení Nového města Karlem IV., život Karla IV.

Změna termínu ŠVP – 28. 5. – 1. 6. 2018 – Špindlerův mlýn

Zimní ponožková výprava

Dnes jsme podnikli naši druhou zimní výpravu do Chuchelského háje, kde nám ponožka připravila různé úkoly a hry. Vydali jsme se po cestě, která byla vyznačena barevnými fáborky. Ta nás zavedla až do úplného středu háje, kde nás čekal první úkol. Společnými silami jsme našli a vykopali kostru horní končetiny. Následně jsme prozkoumali zbytky sněhu a zastavili se u „našeho stromu štěstí“. Po návratu zpět do lavic jsme si všechny zážitky poctivě zaznamenali do ponožkových deníčků. 🙂

Už teď se velmi těšíme na naši jarní výpravu!

 

(Pokračování textu…)

Třeťáci – Krasohledová dílna

Tento týden si třeťáci vlastnoručně zkonstruovali pod odborným vedením krasohledy a hned v pátek jsme s nimi vyrazili do lesa zkoumat a pozorovat různé podoby vody v přírodě. Napadl čerstvý sníh, tak jsme si výpravu za Vodomory báječně užili. Nahlédněte …

(Pokračování textu…)