Archiv článků za měsíc: Červen 2015

Poděkování

Školní rok 2014/2015 pospíšil do svého závěru, vyvrcholil malou akademií dětí prvních a druhých ročníků v tělocvičně školy a školní akademií ostatních tříd na prknech Švandova divadla a mně zbývá poslední příjemná povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy. Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi a všem členům Úřadu městské části Velká Chuchle za vytváření kvalitního provozního zázemí a za aktivní přístup při řešení dalších prostor pro stále narůstající počet žáků. Poděkování patří rodičům za vstřícnou spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy, sponzorům za nemalé finanční příspěvky a všem členům Sdružení rodičů pod vedením paní Hany Lošťákové za pravidelné příspěvky. Ráda bych vyslovila díky vedení i všem pedagogickým pracovníkům chuchelské mateřské školy za dlouhodobou příkladnou spolupráci.

Na závěr směřuji vřelé poděkování pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za skvělou práci přesahující rámec jejich povinností, za velmi laskavý a empatický přístup k dětem i k sobě navzájem.

Přeji všem chuchelským občanům, kolegyním a kolegům, našim dětem nádherné prázdninové dny plné dobré pohody a odpočinku.

Mgr. Eliška Jančíková

V Praze dne 26. 6. 2015

7 pytlů víček pro Jakuba

Včera v podvečerních hodinách si rodiče Jakuba odvezli sedm obrovských pytlů plných víček, které jste pro Jakuba nasbírali za poslední tři měsíce. Víčka rodiče Jakuba promění v peníze, za které budou pro Jakuba zakoupeny hodiny hipoterapie, která blahodárně působí na jeho organismus.

Více o Jakubovi: https://zschuchle.cz/sbirame-vicka-pro-jakuba/

Vyhodnocení sběrové soutěže

Sběrové soutěže se v tomto školním roce 2014/2015 zúčastnilo 57 pražských škol.

Naše škola se umístila:

– ve sběru papíru na 9. místě (v průměru na jednoho žáka vychází 7. místo)

– ve sběru hliníku na 3. místě (v průměru na jednoho žáka vychází 5. místo)

HURÁ !    HURÁ !    HURÁ !

Děkujeme a těšíme se na viděnou v příštím školním roce.

 

Orientační běh zaměřený na chování člověka za mimořádných situací

Ve středu 24. června proběhl v Areálu zdraví v Chuchelském háji orientační běh zaměřený na chování člověka za mimořádných situací. Závodu se zúčastnilo osmnáct družstev, ve kterých byli zastoupení žáci 1. – 7. ročníku. Žáci si v soutěžním klání procvičili znalosti z první pomoci, orientace v terénu a dalších disciplinách, které umožní člověku přežit v mimořádných situacích. Závod připravili žáci 8. ročníku.

Scio – ocenění žáci

Společnost SCIO zaslala vybraným žákům naší školy OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování Stonožka, které společnost SCIO realizovala ve druhé polovině školního roku 2014/2015.

Ocenění společnosti Scio

Babiččino údolí – výletní klasika

třetíbabičtvrtábabi

Zeptejte se vašich maminek i babiček – kdo nenavštívil babiččino údolí, jakoby nikdy nebyl na školním výletě. Tak jsme to zkusili také – my třeťáci a čtvrťáci – a bylo to vážně prima. To nevadilo, že jsme za ten den vyzkoušeli všechny druhy počasí – některé i ve zcela nových kombinacích. Ani nás netrápilo, že Barunčina škola vlastně nebyla tak úplně Barunčina škola (která už kdysi shořela) a že Staré bělidlo vlastně bývalo někde jinde a že paní kněžna měla svůj krásný empírový zámeček zařízený trochu jiným nábytkem – a kdoví jestli Barunka byla Panklová, hlavně že napsala tak krásné knihy a sebrala tolik pokladů lidové slovesnosti. Národ si přeje mít své slavné spisovatele a příběhy, v Baker street ostatně také můžete navštívit byt Sherlocka Holmese. A nám se ten výlet moc líbil a tyhle fotky ukážeme našim vnukům a budeme jim vyprávět, jak jsme se krásně prošli podél mlýnského náhonu, na nebi beránci, na louce beránci. Co jsme viděli ve mlýně u pana otce a jak kolem Starého bělidla lítaly včely a po splavu Viktorka (no skoro, jeden se snadno nechá unést).

 

Projekt mistr Jan Hus

Celou třídou se ozval vzdech s patrným naštváním, když nám paní učitelka Bošková řekla, co nás bude do konce roku ještě čekat. Naše VII. třída byla totiž pověřena připravit projekt pro IV. a V. třídu, který byl zaměřen na výročí 600 let od úmrtí jednoho významného českého učence. Na toho, který kázal pravdu o církvi a přál si její nápravu, ale místo toho byl upálen za kacířství. Ten člověk, učenec, vlastenec a také kacíř nebyl nikdo jiný než Mistr Jan Hus.

Moc se nám nikomu do toho projektu nechtělo, a tak se ozvala naše spása Radek, že s námi v rámci toho natočí krátký film právě o něm. Pak se přihlásili další, kteří začali shánět co nejvíce informací o té naší významné historické osobě. Měli jsme výhodu, že dobu husitství právě probíráme v dějepisu, takže jsme se toho snažili co nejvíce pochytit. Natáčení se rozjelo naplno, a tak se stalo, že jsme posléze sestřihali celkem i vtipný filmeček. Termín našeho prezentování se blížil nezastavitelnou rychlostí. Musím říci, že jsme některé maličkosti dodělávali na poslední chvíli. Zítra prezentujeme, tak ať se nám to povede, zablesklo všem v hlavě.
Ten trochu obávaný den přeci jen přišel, a tak se stalo, že všichni sedmáci stojíme ve třídě před všemi páťáky i paní ředitelkou. Začneme prezentací, při které si děti vyplňovaly pracovní listy, které pak vyhodnotíme a třem nejlepším dáme ceny. Po nejzákladnějších informacích o Husovi a o době husitství přijde ten zmiňovaný krátký film o jeho životě, po kterém zažijeme první menší potlesk. Poslední část našeho projektu patří mně, a tak uvedu jedno video o této osobě, která si stála za svou pravdou. Potom už přijde poslední potlesk a jedna z učitelek z páté třídy nám dokonce řekla, že si z toho málem sedla na zadek. Po chvíli jdeme náš projekt předvést ještě do IV. třídy, tam zažijeme další aplaus. „Bylo to fakt pěkný.“ chválí paní učitelka.
Musím to říct i já sám, asi se nám to opravdu povedlo, dali jsme tomu i nějaký ten náš volný čas. Ale udělali jsme to rádi, všichni do jednoho, vždyť někdo jako kazatel Jan Hus by se měl všem připomínat pořád…

Oliver Bukovianský, 7. třída

Sportovní odpoledne v družině

DSCN0009

V pondělí 22. června 2015 vychovatelky pro své žáčky uspořádaly „Sportovní odpoledne“. Děti soutěžily v disciplínách  hod na cíl míčkem a kruhy, přetahování lanem, výdrž ve visu… Všichni předvedli výborné sportovní výkony, sportovní nadšení a touhu po vítězství. Vítězové i poražení byli odměněni cenami. (Pokračování textu…)

Sběr 12. 6. 2015

Moc všem děkujeme za přispění.
Poděkování také patří deváté třídě za pomoc při nakládání.

Zde jsou výsledky posledního svozu:

Sběr             12. 6.  2015
pořadí papír hliník víčka
1. 5. A-  546, 9 kg 3. A-   38 518 g 2. A –   9 564 g
2. 3. A-  405, 1  kg 5. A-   10 130 g 7. tř.-   6 365 g  
3. 2. B-  252, 2  kg 2. B-      9 863 g 3. A –   6 073 g
2. A –  205, 8 kg 4. tř. –   8 400 g 2. B –   4 536 g
6. tř. –  176    kg 2. A –    7 626 g 5. A –   4 000 g
7. tř. – 174, 8 kg 5. B –    7 032 g 6. tř.-   2 840 g
1. A –   100, 3 kg 7. tř. –   6 200 g 9. A –    2 600 g
4. tř. –    61     kg 1. A –     5 400 g 1. A –    2 370 g
9. tř. –   59, 6   kg 9. tř. –    5 350 g 1. B –    2 367 g
1. B –     57, 5   kg 8.tř. –     2 890 g 4. A –    2 134 g
8. tř. –   50       kg 6. tř. –    2 590 g 5. B –    1 909 g
5. B –    28, 3   kg 1. B –     1 674 g 8. A –       700 g
 3. B –      7       kg 3. B –     1 505 g 3.B –        192 g
celkem 2 340 kg 105 kg

22.6. – 26.6.

 

Celý týden

1.-9.roč. konec výuky v 11:45

Středa 24.6.

8:00 1.-9.roč. Branný závod

Pátek 26.6.

8:00 Rozdání vysvědčení

8:45 Poslední zvonění