Archiv článků za měsíc: Srpen 2017

Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se koná pro všechny žáky školy (od 1. do 9. ročníku) před hlavní budovou školy v pondělí 4. září 2017.

Výuka pro 2. – 9. ročník končí tento den v 8.45 hodin.

Prvňáčci se po slavnostním zahájení odeberou spolu se svými rodiči a učiteli do nových tříd na detašované pracoviště Kazínská 8/5. Zde je plánován konec výuky na cca 10 hodin.

Dokumenty

V rubrice Dokumenty jsme zveřejnili nový školní řád, řád školní družiny, řád školní výdejny. Aktualizovali jsme přílohu ŠVP Podkovička.

Aktualizace stránek

Aktualizovali jsme rubriky Časový rozvrh vyučování, Organizace školního roku, Aktuální jídelníček, Školní výdejna. Aktualizovali jsme článek o odpoledním vyučování (týká se žáků 6., 7., 8., 9. ročníku). Na úvodní stránce je zveřejněna řada informací týkajících se zahájení nového školního roku. Sledujte prosím pravidelně naše stránky a e-mailový servis.

Předběžná informace o kroužcích ve školním roce 2017/2018

Nabídka kroužků zůstane zachována v podobné struktuře jako v loňském roce, termíny a další informace budeme upřesňovat do prvních třídních schůzek (12. 9. 2017).

Nová bude nabídka florbalového kroužku (úterý), kroužku Děti na startu (ve spolupráci s Aerobic teamem Praha pod vedením Veroniky Buriš) a fotbalového kroužku.

Zahájení provozu školní výdejny

Předpokládané zahájení provozu školní výdejny na adrese Kazínská 8/5 je stanoveno na úterý 5. září 2017  (v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2017, se obědy nevydávají!).  Pokud by došlo k nějakým změnám, budeme vás včas informovat na webových stránkách.

Odpolední vyučování

Rozvrh hodin bude žákyním a žákům sdělen na začátku školního roku. Zatím si dovolujeme informovat rodiče, že žáci 6. ročníku budou mít odpolední vyučování v pondělí a žáci 7., 8. a 9. ročníku budou mít odpolední vyučování vždy ve středu.

 

7. vyučovací hodina = 14.15 hod. – 15 hod.

8. vyučovací hodina = 15.10 – 15.55 hod.

 

Kroužek Věda nás baví ve školním roce 2017/2018

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

První třídní schůzky

První třídní schůzky ve školním roce 2017/2018 se budou konat v úterý 12. září 2017 pro první stupeň od 17 hod., pro druhý stupeň od 17.30 hod.

Platba za obědy a za družinu

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám připomněla přihlášení k odběru obědů ve Školní jídelně Radotín do 25. 8. 2017, současně prosím nezapomeňte zrušit trvalý příkaz k placení obědů v bývalé školní jídelně. Platby, které na náš účet již dorazily, budu postupně vracet na uvedené číslo účtu.

Poplatek za školní družinu ve výši 300 Kč plaťte na číslo účtu 19-131628359/0800 do 10. dne daného měsíce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte.

Děkuji a přeji Vám příjemné zbývající dny letních prázdnin.

Mgr. Eliška Jančíková