Archiv článků za měsíc: Listopad 2017

Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí Chuchelských bojovníků

Vážení!

Sbor dobrovolných hasičů Velká Chuchle si Vás dovoluje pozvat na slavnostní rozsvícení Vánočního stromečku ve Velké Chuchli, které se uskuteční první adventní neděli – 3.12.2017 od 16:00 hod. na náměstí Chuchelských bojovníků. 

SAMOTNÉ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU PROBĚHNE V 17:00 hod.

Celá akce proběhne pod záštitou ÚMČ Praha – Velká Chuchle a pana starosty Stanislava Fresla.

K občerstvení bude připravena horká polévka, teplý čaj, svařené víno, pivo a vánoční cukroví.

Přijďte si zazpívat koledy a načerpat začínající vánoční atmosféru!

Hasiči Chuchle

Procházka Prahou spojená s odbornou prezentací ve Štefánikově hvězdárně

 

V pátek 24. listopadu 2017 se uskutečnila akce Experimenty s kapalným dusíkem. Žáci a žákyně šesté a sedmé třídy se prošli Petřínskými sady až ke Štefánikově hvězdárně. Cestou minuli letohrádek Kinských, kostelík svatého Michaela, prošli průchodem v Hladové zdi s nádherným výhledem na Pražský hrad. Zahradou Nebozízek došli  žáci až na vrch Petřín ke Štefánikově hvězdárně. Po krátkém odpočinku v Růžovém sadu se všichni těšili na přednášku. Počasí bylo slunečné, ale přeci jen mrazivé.

V posluchárně Štefánikovy hvězdárny žáci a žákyně zhlédli přednášku o kapalném dusíku. Slovo bylo doprovázeno řadou pokusů a ukázek, jak se kapalný dusík chová, jak působí na předměty, jak reaguje s jinými látkami. Pomocí pokusů bylo ukázáno využití dusíku při výrobě žárovek.  Při zchlazení předmětů kapalným dusíkem se měnily jejich vlastnosti. Ukázka varu dusíku při minus 196 stupních Celsia byla působivá a stejně působivá byla ukázka zlepšení vodivosti měděné trubky při průchodu magnetu touto trubkou. Závěr byl určen budoucím vysokoškolákům: vytvoření magnetického polštáře a ukázka magnetické levitace.

Přednáška byla jedinečná už tím, že kapalný dusík se v běžných podmínkách školních laboratoří nesmí používat. Setkání s fyzikou a chemií na dotek je pro žáky a žákyně užitečné. (Pokračování textu…)

týdenní plán 27. 11. – 1. 12.

Čj  – vzory podst. jmen rodu ženského, pravopis

– opakování známého učiva

– římské číslice / test, slovní úlohy s vyvozením rovnice, zlomková část

Vl  – vyhledávání v mapě, první Přemyslovci

Př  –  ekosystém les, lesní patra

Výsledky voleb do Školské rady (za rodiče)

Vážení rodiče,

děkuji Vám za účast v hlasování do školské rady, které proběhlo při třídních schůzkách  14.11. a 21.11. Do hlasování se zapojilo 197 zákonných zástupců. Do školské rady pro následující tříleté funkční období byly zvoleny: paní Jana Havlíčková Svobodová a paní Martina Preclíková. Ustavující schůze nové školské rady proběhne během měsíce ledna.

Mgr. Eliška Jančíková

Soutěž o pohár pražských škol 2017/2018

Žákyně 6. a 7. třídy  zvítězily v obvodním kole  Sportovní  ligy základních škol ve florbalu a postupují do krajského kola.

 

23. 11. 2017

1. ZŠ Ch.Masarykové, Velká Chuchle

2. Gymnázium Nad Kavalírkou

3. ZŠ Praha – Radotín

4. ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám.

5. FZŠ Drtinova

6. ZŠ Lipence

7. ZŠ Weberova

 

účast: 79 dívek/ 7 škol (9 přihlášených)

Do krajského kola postupuje: ZŠ Ch.Masarykové, Velká Chuchle (P 16)

Gymnázium Nad Kavalírkou (P 5)

 

Fotografie: Říšská Magdaléna

Týdenní plán 4. A od 27. 11. – 3. 12. 2017

Plán od 27. 11. – 3. 12. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 57( VZORY rodu ženského )

Pracovní sešit str. 33

        Vzory podstatných jmen rodu ženského

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 29, učebnice do  str. 43

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 34

Geometrie – Čtyřlístek do str. 53

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 20 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 12

Učebnice do str. 22 mapy ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 13

 

Učebnice do str. 29 ( zelený sešit )

PS str.  13

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

5. 12.  Mikuláš

21. 12. Kino – Přání k mání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v šachu a dámě

Jak je v naší školní družině zvykem, pokaždé v listopadu tu probíhá turnaj v šachu a dámě. Ani tento školní rok nebyl výjimkou. Děti hrály s velkým nadšením a bojovaly do poslední figurky.

(Pokračování textu…)

Zvýšení cen stravného od ledna 2018

Vážení strávníci, na základě žádosti o navýšení cen stravného, schválené dne 15.11.2017 Radou MČ Praha 16  – č.1216/2017, budou od 1.1.2018 navýšeny ceny stravného následovně:

 

Dotovaná strava děti skupina A ………. 28 Kč

Dotovaná strava děti skupina B ………. 30 Kč

Dotovaná strava děti skupina C ………. 31 Kč

Dospělí cizí (učitelé, pracovníci úřadu, a další) ………. 68 Kč

Penzisté ……………………………………  65 Kč

 

Prosíme všechny strávníky a zákonné zástupce, aby tuto skutečnost vzali včas na vědomí a na měsíc leden 2018 upravili své trvalé příkazy podle věku strávníka či přizpůsobili částku za stravné v příkazech k úhradě.

Strávníkům s nastaveným inkasem doporučujeme odblokovat limity na částku, která nepokryje stravné na celý měsíc.

Děkujeme za Vaše pochopení.

Zuzana Ondrušová, ŠJ Radotín

Týdenní plán 4. A od 20. 11. – 24. 11. 2017

Plán od 20. 11. – 24. 11. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 53( VZORY KUŘE, STAVENÍ)

Pracovní sešit str. 30

        Vzory podstatných jmen rodu střední

Čítanka –  do str. 50

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 34, učebnice do  str. 44

Zlomky, dělení jednomístným číslem, celá čísla

PS Čtyřlístek do str. 28

Geometrie – Čtyřlístek do str. 51

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 20 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 12

Učebnice do str. 19 mapy ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 11

 

Učebnice do str. 26 ( zelený sešit )

PS str.  12

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

22. 11. Den otevřených dveří.

            1. hod. matematika

            2. hod. český jazyk

            3. hod přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B – týdenní plán 13.11 – 17.11.

14. 11. třídní schůzky

17. 11. – státní svátek, volno

Čj – skloňování podle vzorů rodu středního, pravopis, slovní druhy

PS do str. 29, učebnice do str. 52.

– římská čísla, zlomky a zlomková část, slovní úlohy s rovnicí, opakování aritmetických operací, zaokrouhlování, oprava s rozborem čtvrtletní písemné práce.

PS Čtyřlístek do str. 30, Hejný PS do str. 27

– ekosystém les, lesní patra

Vl – Velkomoravská říše, povrch ČR