Archiv článků za měsíc: Březen 2020

Informace k zajišťování výuky

V těchto dnech monitorujeme technické možnosti žáků naší školy. Řada z nich nemá k dispozici potřebné vybavení pro on-line výuku. Vyhodnotili jsme, že pro výklad a procvičování učiva budeme i nadále využívat systém Bakaláři (Komens) a webové stránky umimeto.org. Neplánujeme vést výuku on-line formou video hovorů. (Pokračování textu…)

Provoz školy v dalším období

Vážení rodiče,

vyhodnotili jsme systém zadávání učiva z předešlých dnů. Na základě našich posbíraných zkušeností, zpětných vazeb od Vás i od dětí jsme upřesnili pravidla pro zadávání úkolů a on-line výuku.

Všichni učitelé budou s Vašimi dětmi, v nižších ročnících i s Vámi, podle těchto pravidel komunikovat.

Ve škole bude v pracovní dny pravidelná služba od 8,00 do 12,00 hodin. Můžete nás kdykoliv kontaktovat e-mailem nebo telefonicky (mezi 8,00 – 12,00).

Nastalá situace není jednoduchá pro žádnou ze zúčastněných stran. Přejeme hodně klidu, zdraví a pevné nervy.

Jarní výzdoba

Děti, rodiče i přátele školy měla potěšit jarní výzdoba, kterou jsme nainstalovali v minulém týdnu na nádvoří školy. Krásně kvetoucí jarní květiny můžete obdivovat jenom na naší fotografii. Škola zůstává i v následujícím týdnu zavřená a děti se vzdělávají doma.

Foto: Tomáš Hromádka

 

Kancelář školy ve dnech 16. – 18. března 2020

Formuláře s žádostí o ošetřovné budeme potvrzovat v kanceláři školy (budova A) v těchto termínech:

16. března 2020: 8 – 12 hod.

17. března 2020: 8 – 12 hod.

18. března 2020: 8 – 12 hod.

Informace o nároku na ošetřovné najde v našem předchozím článku zde.

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků

V souvislosti s uzavřením naší školy si vás dovolujeme informovat o domácím vzdělávání žáků:

S rodiči I. stupně komunikují třídní učitelé jednotlivých tříd a zasílají práci e-mailem.

Rodiče a žáci z II. stupně komunikují s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI (záložka KOMENS). Zde bude žákům zadána domácí práce a úkoly ze všech hlavních předmětů. Povinností žáků je sledovat a plnit zadané úkoly. Žákům doporučujeme rozvrhnout si práci podle běžného rozvrhu hodin.


Pokyny pro práci se záložkou KOMENS v Bakalářích:

Každý vyučující zadává práci ze svého předmětu podle data a jednotlivých hodin.

Děti vidí přesně zadanou práci na každý den a každou hodinu dle rozvrhu a samostatně ji plní. Každý vyučující zadává přesné pokyny, jak zadané úkoly vypracovat a jaký očekává výstup.


Zájmové kroužky se nekonají a podle sdělení lektorů budou nahrazeny.

Sledujte web!

Další organizační pokyny týkající se vzdělávání našich žáků  v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 vám budeme průběžně sdělovat na webových stránkách školy.

Hromadné školní akce

V rámci prevence se žáci naší školy nebudou až do odvolání účastnit hromadných školních akcí, které vyžadují přesun městskou hromadnou dopravou.

Členové Klubu mladého diváka snili v úterý Shakespearův Sen čarovné noci

Třetí představení KMD se odehrálo ve Zlaté kapličce. Kombinace Národního divadla, Shakespeara, komedie a ještě dramaturgického úvodu před představením byla velmi lákavá. Ale nám to nestačilo.  Prošli jsme divadlo od základních kamenů včetně sliveneckého až po střechu, pořídili si společné foto na terase a k divadelnímu zážitku si přidali i turistický. Nachodili jsme toho stejně jako ústřední milenecké páry bloudící v lese u Athén, nasmáli jsme se a někdo si dokonce i pospal. Není divu, nejhezčí sny se zdají, když člověk spí, ale i ti, kteří bděli, si divadlo užili. Sen noci svatojánské, který se v překladu Jiřího Joska hraje v Národním divadle pod názvem Sen čarovné noci, je klasika, která potěší.

Ivana Motýlová a členové KMD z 8. a 9. třídy