Archiv článků za měsíc: Květen 2020

Vzpomínky na květen 1945

Období karantény, kdy byla naše škola zavřená, zasáhlo nemalým způsobem do připravovaných aktivit žáků a učitelů, které musely být bez náhrady zrušeny. Distanční vzdělávání však přineslo nové možnosti a způsoby výuky. Díky tomu mohl být v pátých třídách v rámci výuky Informatiky (s propojením s Vlastivědou) a ve spolupráci s redakcí školního časopisu Hlásná trouba realizován projekt Vzpomínky na květen 1945. Projektu se dobrovolně zúčastnilo 12 žáků z obou tříd. Jejich úkolem bylo ve složité době koronavirové krize získat vzpomínky na události v květnu roku 1945 od svých rodinných příslušníků či sousedů a zpracovat je v textovém editoru. Výsledkem je soubor velmi zajímavých textů, které svým vyzněním přispívají k poznání významného okamžiku našich dějin – obnovy Československa po II. světové válce. Texty byly následně zpracovány do formy zvláštního čísla školního časopisu, které si můžete přečíst nebo stáhnout zde.  Žákyně Agáta Kněžínková zpracovala vzpomínky dokonce formou videorozhovoru.

Děkuji všem žákyním a žákům z V. A a V. B, kteří se projektu zúčastnili – Apoleně Koubkové, Eriku Máchovi, Kateřině Pětníkové, Lucii Radové, Martinu Matouškovi, Marii Melicharové, Adéle Bradnové, Ondřeji Obadalovi, Victorii Šimkové, Kateřina Vamberové, Sáře Vorlové, Agátě Kněžínkové a Jakubovi Michalinovi ze VII.A, který, coby šéfredaktor Hlásné trouby, sestavil a svými poznatky doplnil zvláštní číslo.

Mgr. Tomáš Hromádka

Informace pro rodiče žáků a žákyň II. stupně

V souvislosti s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství budeme nabízet možnost konzultací žákům 8. ročníku. Konzultace se bude týkat hlavních předmětů – matematika a český jazyk.

Pro ostatní ročníky nebudeme z personálních důvodů do konce školního roku organizovat konzultace ani třídnické hodiny. Žáci a žákyně budou pokračovat i nadále v distančním vzdělávání.

Informace z MŠMT zde:

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Informace k nástupu dětí v pondělí 25. 5. 2020

Od pondělí otevíráme 9 výukových skupin, tak jak bylo naplánováno. Všechny děti, jejichž rodiče zaslali přihlášku, jsou ve skupině u své paní učitelky. V pondělí očekáváme příchod dětí mezi 7,40 – 8,00 hodin. Paní učitelky budou čekat na děti před školou.

Vchody jsou rozděleny takto:

vchod budova A (historická) – V. A, V. B

vchod budova B (skleněná) – I. A, I. B, IV. A

vchod budova C (nejnovější) – II. A, II. B, III. A, III. B

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o obnovení omezeného provozu školy od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu na prvním stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků na prvním stupni.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny dále.

(Pokračování textu…)