Archiv článků za měsíc: Srpen 2016

Sběr druhotných surovin 2016 – 2017

Sbíráme papír, plastová víčka z PET lahví a hliníkové obaly.

Na cedulku napište jméno žáka, třídu, hmotnost sběru, druh sběru. Cedulku s údaji odevzdejte paní učitelce Kočišové v den svozu. Sběr odevzdávejte před ZŠ mezi 7.15 – 8.00 hod. v den svozu.

Svoz se bude konat vždy  úterý:

13. 9. 2016

  1. 11. 2016

13. 12.2016

24. 1. 2017

7. 3. 2017

18. 4. 2017

30. 5. 2017

Nabídka dalších kroužků

Německý jazyk  pro 3. -5. roč. pod vedením paní učitelky Kateřiny Nedomové (úterý a středa 13.20 – 14.05)

Výuka hry na kytaru pod vedením paní učitelky Dany Martin

Kroužek baletu a dramatický kroužek pod vedením paní vychovatelky Hedviky Žemličkové bude otevřen podle počtu zájemců (pondělí nebo čtvrtek  15.00 – 16.00)

Sportovní kroužek pro 1 – 2. roč. pod vedením Matyáše Vernera ( čtvrtek 14.00 – 15.00)

Školní časopis Hlásná trouba pod vedením pana učitele Tomáše Hromádky.

Memoriál Míly Marka

Devadesáté narozeniny SK Čechoslovan Chuchle si v sobotu 3. září 2016 připomenou členové a příznivci klubu na hřišti u Vltavy. Od 8 hodin zde probíhá tradiční žákovský turnaj v kopané pod názvem Memoriál Míly Marka. Všichni jste srdečně zváni, přijďte se podívat a fandit chuchelským hráčům.

Informace k zahájení školního roku

Čtvrtek 1. září 2016 – zahájení školního roku v 8 hod. před školou, výuka končí v 8,45 hod. (družina pro 1. – 3. ročník je v provozu).

Pátek 2. září 2016 – 1. ročník: dvě vyučovací hodiny, 2. – 9. ročník: čtyři vyučovací hodiny  (družina pro 1. – 3. ročník je v provozu).

Pondělí  5. září 2016 – vyučování probíhá dle rozvrhu hodin.