Archiv článků za měsíc: Srpen 2020

Doplněk k hygienickým a organizačním pravidlům pro provoz školy ve školním roce 2020/2021

Vzhledem k průběžně pozměňovaným pravidlům a stavu „semaforu“ Vás chceme seznámit s aktuální situací k 1. září 2020.

Velmi rádi bychom zajistili pro Vaše děti co nejdéle (pokud možno celý školní rok) prezenční školní výuku. Podle vyjádření hygieny není nutné, aby se do karantény dostala celá škola, objeví-li se případná nákaza pouze u jednoho dítěte, pokud škola zajistí vysoký standard hygienických pravidel. Motivováni tímto vyjádřením zavádíme následující pravidla:

 

1) Zájmové útvary:

Zatím plánujeme otevřít zájmové útvary od poloviny září. Sledujeme měnící se epidemiologickou situace a budeme na ni v případě potřeby reagovat. Sledujte prosím webové stránky školy.

2) Roušky

Na „semaforu“ MZd ČR  je Praha oranžová, na doporučení MZd ČR zavádíme až do odvolání pravidlo nošení roušek ve společných vnitřních prostorách takto:

  1. stupeň dle pokynů paní učitelky, podle kontaktů dětí s jinými třídami
  2. stupeň ve všech společných vnitřních prostorách školy

Prosíme, vybavte děti na každý den dvěma rouškami.

3) Návrat po dovolených

Prosíme rodiče, kteří se svými dětmi strávili poslední 2 prázdninové týdny na dovolené v zahraničí, aby zvážili nástup svého dítěte do školy k 1. září. Doporučujeme dodržet karanténu v předepsané délce (aktuálně 10 dní).

4) Aktuální zdravotní stav dítěte

Prosíme Vás, abyste pravidelně ráno věnovali pozornost zdravotnímu stavu svého dítěte, pokud se Vám bude zdát, že není zdravotně zcela v pořádku, neposílejte jej do školy. Případné bezodkladné vyzvedávání dítěte ze školy během dne bude pro Vás jistě zbytečnou komplikací.

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že společně vydržíme.

Sdělení školní družiny

Vážení rodiče,

pro školní rok 2020/21 naše ŠD zavádí tzv. „AKTIVNÍ  STŘEDY“. Každou středu bude pro Vaše děti připraven odpolední program naší ŠD, který chce dětem poskytnout pobyt v přírodě, společenské akce a jiné aktivity. Proto v tyto „středy“ bude možno si děti vyzvednout do 13:30 a pak až v 15:30 hod.

Proto prosím zohledněte kroužky a volnočasový program Vašich dětí v tento den.

Provoz školní družiny dne 1. 9. 2020

Vážení rodiče, dne 1. 9. 2020 bude provoz školní družiny zahájen po skončení vyučování, tj. od 8:45 do 13:00 hod.

Ranní družina není.

Zápisní lístky na školní rok 2020/2021 budou dětem rozdány.

První třídy dostanou zápisní lístky po slavnostním zahájení na informační schůzce.

Novinky před začátkem školního roku

V následujících dnech budeme zveřejňovat na webových stránkách a v aplikaci Bakaláři důležité informace k zahájení školního roku a provozu školy ve školním roce 2020/2021 a současně třídní učitelé budou informovat dostupnými prostředky zákonné zástupce žáků.