Archiv článků za měsíc: Květen 2017

Výlet do Osvětimi

V rámci výuky dějepisu v IX. třídě jsme v lednu letošního roku věnovali několik hodin problematice holocaustu. V té souvislosti jsme se s žáky domluvili, že v květnu navštívíme památníky na bývalé koncentrační tábory v Osvětimi. Kýžený den nastal v pátek 26. května 2017, kdy jsme se pohodlným dvoupatrovým autobusem vydali na sedmihodinovou cestu do Polska. (Pokračování textu…)

týdenní plán 29. 65. – 2. 6.

V tomto týdnu budeme procvičovat / opakovat učivo.

Píšeme závěrečné písemné práce:

út 30. 5. – matematika

st 31. 5. – český jazyk

pá 2. 6. – prvouka

Okruhy i s učivem mají děti zapsány ve školních sešitech.

1. 6. – Den dětí – jdeme do kina na „Mimi šéf“, prosím o vstupné 100,-Kč.

V pátek děti dostanou detailní rozpis a pokyny ke školnímu výletu.

NOSIT STÁLE ČÍTANKU!!!

Oznámení pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Vážení rodiče!

Třídní schůzky budoucích prvních tříd proběhnou ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 17 hod. v nové budově školy.

 

Rozdělení do tříd

Seznam žáků je podle registračních čísel, děti jsou rozděleny podle oddělení v MŠ.

 

1.A  Mgr. Hana Bálková

Žáci s registračním číslem: 24, 03,18, 34, 50, 60, 45, 11, 39, 37, 32, 40, 01, 36, 30, 26, 05, 06, 19, 41, 42

 

1.B  Mgr. Monika Vlasáková

Žáci s registračním číslem: 09, 31, 04, 12, 10, 20, 48, 28, 29, 47, 13, 21, 02, 15, 38, 17, 23, 33, 14, 25, 44

 

Pokud budete mít nějaký dotaz či přání, kdykoli mě můžete kontaktovat. Těším se na shledání s Vámi.

Mgr. Eliška Jančíková

Základní informace k provozu školy v příštím školním roce

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o předpokládaných změnách od příštího školního roku, které se týkají přístavby historické části školy. Samotná stavba citelně zasáhne do běžného provozu školy a školní jídelny. V důsledku stavebního zásahu do stávající budovy budou z provozu vyřazeny uvedené prostory: dvě kmenové učebny, tělocvična, školní jídelna vč. školní kuchyně. Současně jsme přijali žáky do dvou prvních tříd. Proto ve spolupráci s Úřadem městské části Velká Chuchle připravujeme pro školu provizorní řešení. (Pokračování textu…)

Žákyně a žáci Klubu mladých diváků vás zvou do divadla!

Dne 22.5.2017 jsme byli svědky opravdu úžasného vystoupení Divadla na Vinohradech. Hra nese název Pygmalion autora Bernarda Shawa, který se nechal inspirovat příběhem o bájném sochaři Pygmalionovi, jenž se zamiloval do sochy a chtěl jí dát život. Ale v této moderní verzi Pygmaliona zastoupí londýnský profesor Henry Higgins, který studuje fonetiku anglického jazyka.

Jednoho dne profesor Higgins potká na náměstí chudou květinářku Elizabeth (Lízu) Doolittlovou, která mluví velice hovorově až nespisovně. Profesor Higgins se vsadí se svým přítelem plukovníkem Pickeringem o to, že Lízu naučí mluvit spisovným jazykem. Ale to, jak to vše dopadne, byste si měli už sami zjistit návštěvou tohoto představení. Mé vlastní dojmy z celého představení jsou velice dobré. Závěr je dosti překvapivý a určitě doporučuji na toto představení zajít.

Vanesa Kumpoštová

VIII. třída

Týdenní plán 3.A od 29.6. – 2. 6. 2007

   Plán od 29. 5. –  2. 6. 2017

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 160 – Vyjmenovaná slova

PS do str. 40

 

Čítanka : Ve světe dětí

Učebnice  do str. 139

Pracovní sešit č. 2  do str. 30

 

Matematika

 

 

Učebnice str.90

Pracovní sešit 2 do str. 45

Čtyřlístek  – do konce

Geometrie – 60

 

Prvouka  Život rostlin

 

Učebnice str. do str. 65

 

Pracovní sešit str. 36

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

V úterý 30. 6. Čtvrtletní práce z matematiky  (okruhy viz. malý sešit )

 

Ve středu 31. 6.  Čtvrtletní práce z českého jazyka

Ve středu přinést 15 Kč na pracovní činnosti

 

Ve čtvrtek 1. 6.  kino Anděl Mimi šéf   (vstupné 100 Kč ) Přinést do středy.

 

V pátek 2. 6. 2007 Čtvrtletní práce z prvouky

 

 

7. 6. – 8. 6. Školní výlet s přespáním v kempu Ostrov – Zadní Třebáň. Prosím, podepište dětem přihlášky.

Nejpozději v úterý, potom už děti nebudou moct jet )

 

12. 6. Focení

 

23. 6. Školní akademie v divadle Kalich ( od 17 hodin )

26. 6. Výlet parníkem po Vltavě – ukončení Daltona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.5.-2.6.

Úterý

od 7:00 Sběr

Středa

2.A Od 19:00 Noc v lese

Čtvrtek

Kino 1.tř.,3.A, 3.B, 4.B, 5.A

2.A,B Chovatelna v Zookoutku

6.tř. Den dětí v MŠ

Pátek

6.tř. Exkurze na Vyšehrad