Archiv článků za měsíc: Leden 2018

Týdenní plán 4. A od 29. 1. – 2. 2. 2018

Plán od 29. 1. – 4. 2. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 886 87(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

Pracovní sešit do str. 48

Ps 2 str. 5

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 52 – 56

Ps str. 5

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu.

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a vlastivěda.

  

 31.1  Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentmanie ve školní družině

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 byl ve školní družině  slyšet velký potlesk nad scénkami, tanečky, kouzlením, hrou na hudební nástroje a zpěvem, které si děti připravily samy všem pro radost.Účinkujícím děkujeme za výborné výkony a těšíme se, čím nás překvapí v příštím roce.

(Pokračování textu…)

Jak se šesťáci (téměř) dotýkali historie

V pátek 19.1.2018 jsme se 6.A a 6.B navštívili výstavu „Symbolická moc českých korunovačních klenotů“ ve Vladislavském sále Pražského hradu. Kromě krásného zážitku si děti z výstavy odnášely i domácí úkol – napsat slohovou práci (ve formě dopisu přátelům) o tom, co jsme viděli a zažili. Dovolujeme si přidat neupravené výňatky z některých prací.

(Pokračování textu…)

Výlet do Salcburgu a Berchtesgadenu – platba zálohy

Prosíme rodiče žáků z II. stupně, kteří závazně přihlásili své dítě na výlet do Salzburgu a Berchtesgadenu (27. – 28. 6. 2018)  o zaplacení zálohy za zájezd, tj. 1.300 Kč. Zálohu vybíráme do 30. ledna 2018 včetně. 

Tomáš Hromádka

Peníze vybírají:  VI.A, VI. B, VIII. A, VIII. B – Tomáš Hromádka, VII. třída – Lenka Kočišová, IX. třída – Pavla Obadalová.

 

 

 

Zapomenuté věci

Upozorňujeme rodiče, že v šatně školní výdejny a v budově 1. stupně (u hlavních dveří) jsou umístěny zapomenuté a odložené věci (bundy, boty, mikiny, rukavice). V případě, pokud nebudou vyzvednuty, na konci školního roku budou poslány na charitu.

4 . B týdenní plán 22. 1. – 26. 1. 2018

Bruslení – čt 25. 1. a čt 1. 2. 2018 – JEDEME VLAKEM

Čj – vzory rodu mužského, opak. vzorů rodu středního a ženského

– pravopis!!!, druhy vět, slovesný způsob

– zlomky a jejich sčítání i odčítání, písemné násobení dvojciferným číslem, písemné dělení. úvod do převodů jednotek.

Vl – mapa, poslední Přemyslovci

Př – neživá příroda – minerály, horniny

Vzhledem k bruslení, které je místo TV,máme ve středu Př i Vl.

Děti dostávají skoro každý den úkol !!!

 

 

Pražské finále soutěže Poprask- florbal dívky

Naše žákyně  v úterý  bojovaly v úterý 16.1.  ve finále florbalového turnaje  na Stadionu Kotlářka v Praze, v Dejvicích.

Dívky hrály od začátku  výborně, výsledky z utkání je opravňovaly pomýšlet na přímý postup  do dalšího soutěžního dne. Kvůli shodě výsledků se muselo  přihlédnout k počtu obdržených a získaných  branek, což mělo  naše družstvo horší, následoval zápas  o záchranu ze ZŠ nad Přehradou, který Chuchle prohrála. Výsledek soutěže značně ovlivnila absence nemocné Terezie Říšské.

Žákyně bych rád pochválil za úsilí v přípravě i v utkáních, dívky fungují jako výborný tým a budeme rádi, když nás budou příští školní rok opět reprezentovat.

Florbalového turnaje se účastnily tyto hráčky: Markéta Seidlerová,Valerie Vavříková,  Klára Němcová, Eliška Benčátová, Barbora Rokosová, Anežka Havlinová, Magdalena Bicanová, Nela Aronová, Evelína Fialová, Antonie Vokurková, Terezie ŘÍšská (oblastní kolo).

 

Mgr. Matouš Pavlík

 

Týdenní plán 4. A od 22. 1. – 26. 1. 2018

Plán od 22. 1. – 28. 1. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 83(vzory  rodu mužského)

Pracovní sešit do str. 48

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 40, učebnice do  str. 48

 

PS Čtyřlístek do str. 60

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

 

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a Vlastivěda.

 

16. 1. Beseda v knihovně –  sci-fi a fantasy literatura ( Děti si můžou vyměnit knížky. Průkazku s sebou )

 

25. 1. a 31.1 Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

22. 2. Poetické setkání

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B týdenní plán 15.1. – 19.1. 2018

Po napsání pololetních prací naplno pokračujeme ve vzdělávacím procesu. Rozdali jsme si PS 2.díl z čj,m. 1.díly máme hotové.

Čj – vzory pods. jm. rodu mužského, slovní druhy, druhy vět- slovesný způsob. PS DO STR. 7, učebnice do str. 91.

Děti začnou nosit PS SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM!

– pís. násobení víceciferným činitelem, pamětné počítání, slovní úlohy a rovnice.Zlomky, převody jednotek. PS Hejný do str. 8, Čtyřlístek do 5.

Př – příroda v zimě, neživá příroda a její součásti

Vl  – Přemysl Otakar I., II.,Václav I.,II.,III. Mapa, vyhledávání v mapě

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci budoucích žákyň a žáků prvních tříd,

zápis do první třídy proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018. Před samotným zápisem bych Vás chtěla pozvat na Den otevřených dveří  na našem detašovaném  pracovišti Kazínská 8. Těším se na viděnou ve čtvrtek  25.1.2018 v době od 15.00 do 17.00 hod.

Mgr. Eliška Jančíková
ředitelka školy